Handledning av personal

– i förskola, skola, fritids, idrottsförening eller annan verksamhet som arbetar med barn eller ungdomar.

Vi erbjuder handledning av framför allt personal som har gått våra kurser eller fortbildningar.

Om du är intresserad kontakta oss här för mer information och exempel på upplägg.