Gruppledarutbildning

Tycker du om att se andra människor växa samtidigt som du själv utvecklas?

Gillar du att vara en del av förändringsprocesser?

Att vara gruppledare är ett mycket givande och berikande arbete där både du och deltagarna får möjlighet att växa och utvecklas som människa.

För att kunna arbeta med våra föräldrakurser eller våra kurser för vuxna i förskola och skola behöver du gå Gruppledarutbildningen.

Du börjar med att gå Grundutbildningen som ger dig en god bas att stå på där kärnkomponenterna för alla kurserna presenteras. Efter genomgången utbildning kan du hålla kursen Aktivt föräldraskap – förskolebarn och skolbarn.

Därefter kan du bygga på med kompletteringsutbildningar för de andra föräldrakurserna eller för kursen Aktivt Ledarskap i Skola och Förskola som är en kurs för all personal i skola och förskola.

 

Det är fantastiskt att träffa föräldrar och vara en del av den positiva utveckling som många upplever. Jag har inga färdiga lösningar att presentera utan ett förhållningssätt som vi arbetar igenom. Varje grupp är olika och jag känner mig tacksam som får ta del av så personliga historier från vardagen med barn. En av de bästa val jag gjort var att utbilda mig till gruppledare!

Utbildad gruppledare