Önskar ni en föreläsning hos er?

Vi erbjuder föreläsningar för föräldrar, för vuxna som arbetar inom förskola och skola, för familjehem, för företag eller vilket annat ”system” där man vill bidra till utveckling och mognad av individen och skapa förutsättningar för individen att utveckla hela sin potential.

Varje föreläsning anpassas till målgruppen men har samma förhållningssätt i grunden, ett humanistiskt förhållningssätt som bygger på likvärdighet och ömsesidig respekt.

Syftet är att öka er medvetenhet, presentera ett humanistisk förhållningssätt som utvecklar ett inre ledarskap, väcka till eftertanke och förhoppningsvis ge en och annan aha- upplevelse.

Vi har flera föreläsare knutna till oss, så hör av dig med önskemål och tankar så ser vi hur vi kan mötas.

Smakprov över ämnen som vi berör i våra föreläsningar:

 • Självkänsla – vad är det och var kommer den ifrån?
 • Självkänslans betydelse för lärande
 • Självkänslans betydelse för individens mognad och utveckling.
 • Hur kan vi förhålla oss till oss själva för att öka vår självkänsla?
 • Hur kan vi förhålla oss till barn/ungdomar/medmänniskor på ett sätt som ökar möjligheten för dem att behålla och öka sin självkänsla?
 • Ledarskap och ledarskapsstilar
 • Lärande är en emotionell process – hur kan vi bidra till vårt eget och andras lärande?
 • Beteende – hur kan vi förstå beteende – eget och andras, utifrån grundläggande behov?
 • Hur skapar vi vinna-vinna situationer?
 • Kommunikation och Lyssnande
 • Problemlösning med allas behov i centrum – hur går det till?

Du kan välja vilka du tycker är viktiga för ditt ”system” eller din organisation men det grundläggande förhållningssättet ligger alltid med som en del i varje föreläsning.

Om du är intresserad av att beställa en föreläsning kan du kontakta oss för mer information.