Våra kurser presenterar ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer och ökar möjligheten att hitta dina egna svar på de utmaningar du möter i vardagen.

Du får reflektera över vem du är, dina värderingar och vad som är viktigt för dig i ditt föräldraskap.  Med hjälp av innehållet i kursen och handledning av gruppledaren kan du hitta ditt sätt att vara som förälder.

Oftast lägger vi som föräldrar/vuxna/vårdnadshavare alldeles för mycket tid på att fundera över hur andra tycker att vi skall vara. Att leva upp till olika ideal, samhällstrender och olika förväntningar äter mycket energi och skapar inre stress. Den energin kan användas till mer konstruktiva saker . Barn behöver inget av detta och barn behöver inte en perfekt förälder. Barn och ungdomar behöver autentiska föräldrar som har mod att vara sig själva. 

I kurserna presenteras olika teorimodeller som hjälper dig att förstå både ditt eget och ditt barns beteende och vi går igenom hur vi vuxna kan förhålla oss, både till oss själv och till andra, på ett sätt som hjälper oss utveckla och skapa en självacceptans och en inre självkänsla som är nyckeln till nära relationer, kontakt och psykisk hälsa.

I våra kurser får du aktivt möta dig själv och skapa det du vilI ha i ditt liv.

Varje kurs är anpassad till den målgrupp den vänder sig till men bygger på samma grundläggande förhållningssätt och kärnkomponenter. Våra kurser riktar sig till föräldrar, bonusföräldrar, familjehem och andra vuxna som lever med barn och ungdomar i ålder 1-18 år.

→ AKTIVT FÖRÄLDRASKAP SMÅBARN

→ AKTIVT FÖRÄLDRASKAP FÖRSKOLE-/SKOLBARN

→ AKTIVT FÖRÄLDRASKAP TONÅR

Jag har efter kursen mycket lättare att förstå mitt barns behov. Jag har lättare för att tänka annorlunda kring problem i vardagssituationer och lättare för att hitta bra lösningar.