Denna kurs är för dig som vill utveckla din relation till barn och ungdomar i åldern 11-18 år

Kursen presenterar ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer och ökar möjligheten att hitta dina egna svar på de utmaningar du möter i vardagen.

Våra barn och ungdomar behöver autentiska föräldrar som har mod att vara sig själva!

I våra kurser får du aktivt möta dig själv och skapa det du vill ha i ditt liv.

Tonårstiden Nu och Då

Syftet med föräldraskapet

Ledarskap och ledarstilar – styrkor och risker

Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet

Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad

Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga

Bekräftelse och uppmuntran

Intressera dig för din Tonåring som individ – Vem är du?

Hur vi kan förstå vårt eget och tonåringens beteende utifrån existentiella behov

Inflytande vs. Kontroll

Färdigheter som bygger inifrån

Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap

Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra

Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet

Kommunikationsfärdigheter

Problemlösning

Personliga gränser

Var dig själv – ha mod att vara autentisk – Här är jag!

Att ge stöd utan att ta över

Att skapa gemenskap och tillhörighet i en familj med tonåringar

Att släppa taget utan att tappa kontakten

Kursen består av 18 kurstimmar och ges ofta vid 6 tillfällen a 3 timmar.
Kursen varvar teori, videoklipp, diskussioner, erfarenhetsutbyte och övningar.

Utbildade gruppledare finns på många orter i Sverige. Sök i vår lista.

Jag har fått större trygghet i vardagen och i mina relationer, både hemma och på arbetet. Jag känner mig tryggare som förälder.