Denna kurs är för dig som vill utveckla din relation till barn i åldern 1-4 år

Kursen presenterar ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer och ökar möjligheten att hitta dina egna svar på de utmaningar du möter i vardagen.

Våra barn och ungdomar behöver autentiska föräldrar som har mod att vara sig själva!

I våra kurser får du aktivt möta dig själv och skapa det du vill ha i ditt liv.

Syftet med föräldraskapet

Föräldraskap – Ledarskap

Anknytning – nyckeln till utveckling och mognad

Småbarnsåren – Utvecklingsstadier

Självständighetsutveckling

Frustrationsutbrott

Mod och självkänsla – hur kan vi förhålla oss till oss själva och barnet för att stärka dessa

Att förstå eget och barnets beteende

Färdigheter som bygger inifrån

Uppmuntran och bekräftelse

Rutiner

Hur jag kan förebygga problem

Personliga gränser

Kursen består av 18 kurstimmar och ges ofta vid 6 tillfällen a 3 timmar.
Kursen varvar teori, videoklipp, diskussioner, erfarenhetsutbyte och övningar.

 

Utbildade gruppledare finns på många orter i Sverige. Sök i vår lista.

Jag har fått en lättare vardag tillsammans med mina barn, en starkare tro på mig själv, att det jag gör duger och är bra men att det finns saker att utveckla. Jag förstår mitt barn bättre. Kursen har satt igång många tankar, tankar kring hur jag gör och vad jag kan göra annorlunda.