Denna kurs är för dig som vill utveckla din relation till barn i åldern 2-12 år

Kursen presenterar ett förhållningssätt som skapar nära, goda relationer och ökar möjligheten att hitta dina egna svar på de utmaningar du möter i vardagen.

Våra barn och ungdomar behöver autentiska föräldrar som har mod att vara sig själva!

I våra kurser får du aktivt möta dig själv och skapa det du vill ha i ditt liv.

 

Nu också som webbkurs

Syftet med föräldraskapet
Ledarstilar
Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i föräldraskapet
Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad
Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga
Hur vi kan förstå vårt eget och barnets beteende utifrån existentiella behov
Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap
Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra
Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet
Kommunikationsfärdigheter
Problemlösning
Att skapa gemenskap och tillhörighet i familjen

Kursen består av 18 kurstimmar och ges ofta vid 6 tillfällen a 3 timmar.
Kursen varvar teori, videoklipp, diskussioner, erfarenhetsutbyte och övningar.

Utbildade gruppledare finns på många orter i Sverige. Sök i vår lista.

Nu också som webbkurs

Jag har efter kursen mycket lättare att förstå mitt barns behov. Jag har lättare för att tänka annorlunda kring problem i vardagssituationer och lättare för att hitta bra lösningar.