ALIS – Aktivt Ledarskap i skola och förskola

Detta är fortbildningar för dig som arbetar i skola, förskola, fritids, idrottsförening eller något annat system med barn och ungdomar (eller vuxna för den delen).

Vi tittar på din roll som vuxen ur ett ledarskapsperspektiv och varje fortbildning är anpassad efter målgruppen med förhållningssättet som grund.

Fortbildningen presenterar samma förhållningssätt som i våra föräldrakurser och tittar på vuxenrollen utifrån ett ledarskapsperspektiv. Det är ett förhållningssätt som skapar kontakt och nära goda relationer. Kontakt är grunden och förutsättningen för allt lärande. Under fortbildningen får du kunskaper, teorimodeller och färdigheter som bygger inifrån och ökar möjligheten att hitta dina egna svar på de utmaningar du möter i vardagen i din verksamhet.

 

Värderingar och styrdokument för vår verksamhet

Ledarskap och ledarstilar – styrkor och risker – hur påverkar det individen och vår verksamhet

Kontakten i relationen – den viktigaste komponenten i ledarskapet

Självkänslans betydelse – basen i människans utveckling och mognad

Tillit – en förutsättning för lärande

Fyra viktiga hörnpelare – självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga

Bekräftelse och uppmuntran

Intressera dig för barnet/tonåringen/kollegan/medmänniskan som individ – Vem är du?

Hur vi kan förstå vårt eget och barnets/tonåringens/kollegans/medmänniskans beteende utifrån existentiella behov

Inflytande vs. Kontroll

Färdigheter som bygger inifrån

Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra

Lyssnande, närvaro och uppmärksamhet

Kommunikationsfärdigheter

Dialog

Resursinventering

Problemlösning

Rutiner, regler och styrdokument

Personliga gränser

Var dig själv – ha mod att vara autentisk – Här är jag!

Att ge stöd och vägledning utan att ta över

 

 

Upplägg:
Fortbildningen är 18-24 timmar och kan erbjudas som
– 3 heldagar (med ca 1 månads mellanrum),
– 2+2 dagar (med 1 månads mellanrum)
– eller 6 halvdagar/kvällar (med 1-2 veckors mellanrum)

Pris:
4 000 kr/deltagare eller 40 000 för en grupp om minst 8 och max 12 personer.
Kurslitteratur ingår.

Alla priser är exklusive moms.

 

 

Vi har utbildade gruppledare i hela Sverige.
Välkommen att kontakta oss för att hitta en lämplig gruppledare för dig eller för en hel personalgrupp.