Kurser för föräldrar – Aktivt Föräldraskap

Kurser för skolpersonal – Aktivt Ledarskap I Skola

NYHET – WEBBKURS

 

Jag har efter kursen mycket lättare att förstå mitt barns behov. Jag har lättare för att tänka annorlunda kring problem i vardagssituationer och lättare för att hitta bra lösningar.

Deltagare föräldrakurs